Týdenní plán od 18. 1. do 22. 1 2021

Český jazyk

 • Přídavná jména
 • Určování podstat. jmen a sloves

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Převody jednotek obsahu
 • Sloní úlohy
 • Geo – rýsování

Vlastivěda

 • Evropa – poloha a podnebí, živočichové

Přírodověda

 • Rozmanitost života na Zemi

Informatika

 • Psaní Zav

Výtvarná výchova

 • Obrázky k učivu PŘ

Doplňující informace pro rodiče

Výuka od pondělí do čtvrtku od 8.00 hodin, pátek mají žáci na dodělání úkolů.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český  Matematika Přírodověda  Vlastivěda
 Přídavná jména  Desetinná čísla Podnebné pásy  Podnebí
Back To Top