Týdenní plán od 11. 1. do 15. 1. 2021

Český jazyk

  • Podstatná jména – vzory a pády
  • Určování sloves

Český jazyk – sloh

  • Pohádka – krátký obsah nejmilejší pohádky

Anglický jazyk

  • Podle p. učitelky angličtiny

Matematika

  • Počítání s velkými čísly
  • Geo – rýsování čtverce, obdélníka – výpočet obvodu a obsahu
  • Jednotky obsahu – převody

Vlastivěda

  • Světadíly a oceány

Přírodověda

  • Bezobratlí živočichové

Informatika

  • Psaní Zav, odesílání úkolů

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 11. 1. si vyzvednou žáci od 9.00 do 9.30 hod. učebnice a pracovní materiály  u vchodu do školy.

Sledujte vyučování naplánováno v kalendáři vždy na celý týden. Včas se omlouvejte z výuky.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 Matematika   Ma – obsahy  Jazyk český  Přírodověda
 Zaokrouhlování   Vlastivěda – světadíly   Podstatná jména  Hlemýžď – zápis
 Porovnávání                         Evropa   Podstat. jména 2  Mravenec lesní – zápis
Back To Top