Týdenní plán od 17. do 21. února 2014

Český jazyk

 • Podstatná jména.
 • Měkké a tvrdé souhlásky.
 • Sloh: Žádost o pomoc – ve škole, doma, v obchodě.
 • Uč. str. 66-67, uč. doma str. 73-75.

Čtení

 • Čtení s přednesem.
 • Vypravování obsahu přečteného.
 • Děti z Bullerbynu.
 • Uč. str. 82-85.

Psaní

 • Opis a přepis.
 • Písmeno J.
 • Písanka str. 21-22.

Matematika

 • Slovní úlohy.
 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky.

Prvouka

 • Části dne.
 • Orientace v čase podle hodin.
 • Uč. str. 44, PS str. 53.

Pracovní vyučování

 • Práce se stavebnicí.

Výtvarná výchova

 • Postava – kresba (ZOH Soči).

Hudební výchova

 • Noty – procvičování.
 • Nácvik písně.

Tělesná výchova

 • Činnosti rychlostního charakteru – rozložená švédská bedna.
 • Závodivé hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Sledujeme ZOH v Soči.
 • 20. 2. – přinést obrázek sportovce ze ZOH do Vv.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Podstatná jména Sčítání do 100 Urči čas
Měkké souhlásky Odčítání do 100 Křížovka
Křížovky + a – do 100 Poznáváme hodiny
Tvrdé souhlásky  Na Marsu  
Diktáty  Hvězda  
Podstatná jména    
Třídění podstatných jmen    

  Pravidla českého pravopisu ZDE.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top