Týdenní plán od 17. do 21. prosince 2012

Čtení

 • Písmeno V
 • Čtení s porozuměním, správná výslovnost, hlasitost
 • Dvojtečka, uvozovky, nadpis, řádek
 • Slabikář str. 42-45

Psaní

 • Písmeno D
 • Opis a přepis slov, vět
 • Utvrzování probraných písmen

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel 0-6
 • PS str. 32,33
 • Automatiza cespojů

Prvouka

 • Zimní sporty
 • Zvířata v zimě
 • Vánoční zvyky a tradice

Pracovní vyučování

 • Vánoční přání

Výtvarná výchova

 • Kapr

Hudební výchova

 • Vánoční koledy

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • Pondělí – středa – výuka podle rozvrhu (mimo Tv).
 • 20. 12. – výuka 1. hodina, 2. – 4. hodina vycházka do lesa (děti mohou zvířatům donést krmení), prosím o vhodné oblečení a obuv do přírody.
 • 21. 12. – vánoční učení, děti si přinesou pomeranč, hřebíček a výuka bude ukončena v 11 hodin.
 • Všem přeji klidné prožití svátků vánočních a v roce 2013 pevné zdraví, štěstí a hodně rodinné pohody.
 • Ve škole se sejdeme ve čtvrtek 3. ledna 2013.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top