Týdenní plán od 10. do 14. prosince 2012

Čtení

 • Písmeno K, R
 • Čtení slov s předložkama na, u
 • Orientace v textu
 • Slabikář str. 28, 36-41

Psaní

 • Procvičování probraných písmen, číslic
 • Přepis, opis
 • Písanka str. 32, 33, písanka č. 3. str. 1-3

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel 0-6
 • Slovní úlohy
 • PS str. 28-32

Prvouka

 • Těšíme se na Vánoce
 • Zimní sporty, zvířata v zimě
 • PS str. 32, 33, 35,36

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – sněhová vločka

Výtvarná výchova

 • Těšíme se na Vánoce

Hudební výchova

 • Nácvik písně Vánoční

Tělesná výchova

 • První pomoc při drobných poraněních, přivolání pomoci
 • Držení míče jednoruč, obouruč

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o pravidelnou kontrolu pouzder dětí – ostrouhané tužky, pastelky, funkční fix na tabulku…

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Písmeno D Počítáme do 6 Zimní radovánky
Písmeno K Procvičujeme počítání do 6 Zvířata v zimě
Písmeno R    
     

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top