Týdenní plán od 17. do 21. května

Čtení

 • Co se děje u vody
 • str. 18-23

Psaní

 • opis, přepis, diktát

Matematika

 • pojmy: o několik více, méně
 • slovní úlohy
 • matematické soutěže
 • str. 21-23

Prvouka

 • roční období
 • měsíce
 • opakování zeleniny
 • str. 42-44

Pracovní vyučování

 • stříhání, nalepování

Výtvarná výchova

 • řeky, rybníky – život u vody

Hudební výchova

 • Chlubili se raci
 • Když jde malý bobr spát

Tělesná výchova

 • hod míčkem
 • seznámení s pravidly hry „přehazovaná“

Doplňující informace pro rodiče

Vybíráme 25 Kč na fotografii, ve středu se konají informativní třídní schůzky. Kontrolujte dětem úkolníčky a vybavení pouzder. Procvičujte počítání na fólii.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top