Týdenní plán od 10. do 14. května

Čtení

 • Na louce – čtení s porozuměním
 • str. 12-17

Psaní

 • opis, přepis, diktát

Matematika

 • jednotky délky, měření
 • sčítání, odčítání v oboru do 20 bez přechodu 10
 • početní diktát
 • počítání na fólii

Prvouka

 • orientace v čase
 • dny v týdnu
 • str. 41, 42

Pracovní vyučování

 • správné pracovní dovednosti

Výtvarná výchova

 • můj kamarád

Hudební výchova

 • Já jsem muzikant
 • hudební nástroje

Tělesná výchova

 • hod míčkem

Doplňující informace pro rodiče

Procvičujte čtení, pamětné sčítání a odčítání do 10. Pořiďte dětem sešitek na zapisování úkolů.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top