Týdenní plán od 17. 6. do 21. 6. 2013

Český jazyk

 • Opakujeme slovní druhy
 • Procvičujeme abecedu

Čtení

 • Honzíkova cesta

Psaní

 • Písanka str. 9, 10

Matematika

 • Opakujeme sčítání a odčítání do 100
 • Opakujeme násobení a dělení 2, 3, 4, 5

Prvouka

 • Léto
 • Opakujeme učivo

Pracovní vyučování

 • Dokončení prací

Výtvarná výchova

 • Dokončení prací

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Sportovní dopoledne

Doplňující informace pro rodiče

Prosím, zkontrolujte učebnice, polepte a vygumujte, ve středu je odevzdáme.

V pátek se uskuteční sportovní dopoledne. Bližší informace na El – ce.

24. 6. pojedeme na dopravní hřiště do Krnova. Děti dostanou lísteček.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top