Týdenní plán od 10. 6. do 14. 6. 2013

Český jazyk

 • Abeceda – procvičování
 • Opakování učiva
 • Slovní druhy

Čtení

 • Čítanka str. 42 až 46
 • Odevzdání čtenářských sešitů

Psaní

 • Písanka str. 5, 6

Matematika

 • Procvičujeme násobení a dělení 2, 3, 4 na rychlost
 • Násobky a násobení 5

Prvouka

 • PS str. 67, 68

Pracovní vyučování

 • Dokončení domečku pro pejska a kočičku

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se – výlet

Hudební výchova

 • Prázdninová – píseň

Tělesná výchova

 • Rychlý běh na 50 m s nízkým startem
 • Vytrvalý běh do 10 minut – prokládaný chůzí

Doplňující informace pro rodiče

13. června 2013 jedeme na výlet, děti obdrží lístečky s informacemi.

V tomto týdnu napíšeme závěrečné práce. Děti ať mají pravítko, ostrouhané tužky, pastelky, pera.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top