Týdenní plán od 17. 5. do 21. 5. 2021

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Slova neohebná
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Dialog, telefonický rozhovor

Anglický jazyk

 • Dle vyučující AJ

Matematika

 • Procvičování jednotek objemu,času, hmotnosti, délky
 • Slovní úlohy s desetinnými čísly
 • Násobení a dělení

Vlastivěda

 • Orientace na mapě
 • Zlínský kraj

Přírodověda

 • Rozmnožovací soustava
 • Těhotenství a vývoj plodu

Informatika

 • ZAV
 • Vyhledávání informací

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Malba – krajina – zapouštění barev

Hudební výchova

 • Opakování not
 • Referát – Moje oblíbená hudba

Tělesná výchova

 • Atletika – hod kriketovým míčkem
 • Spojení hodu s rozběhem
Doplň Desetinná čísla
Shoda přísudku s podmětem Nervová soustava
Back To Top