Týdenní plán od 17. 4. do 21. 4. 2023

Český jazyk

 • Věta jednoduchá – podmět a přísudek
 • Koncovky podstatných jmen
 • Vzory podstatných jmen

Český jazyk – sloh

 • Vyhledávání v textu

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Zlomky – celek, část celku
 • Písemná práce
 • Geo – rýsování obdélníku

Vlastivěda

 • Život ve středověku
 • Jan Hus

Přírodověda

 • Ekosystém rybník

Informatika

 • Psaní Zav
 • Úprava textu

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Jarní téma

Hudební výchova

 • Pohyb s písní, pantomima

Tělesná výchova

 • Příprava na atletiku

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 20. 4. konzultační schůzka – možnost rezervace.

27. 4. čarodějnický den u školy od 16 hodin.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Přírodověda – ekosystém rybník – prezentace

Vlastivěda – život ve středověku – prezentace

Vlastivěda – test , video

Jazyk český – věta a souvětí , opakuj ,

Matematika – zlomky , zlomky1

Back To Top