Týdenní plán od 17. 4. do 21. 4. 2023

Český jazyk

 • Fixace probraných vyjmenovaných slov a slov příbuzných (diktáty, cvičení)
 • Vyjmenovaná slova po v.
 •  Rozbor čtení, plynulé čtení s porozuměním
 • Sloh :  práce se slovy- (lichotná, synonyma, mnohoznačná), popis dle osnovy

Anglický jazyk

 • Describing people.

Matematika

 • Dělení se zbytkem, 8 – 9.
 • Slovní úlohy.
 • G: Porovnávání a přenášení úseček.

Prvouka

 • Stavba těla rostlin, kořen, stonek, plod, květ.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení jednoduchého dřevěného předmětu s využitím některých technik zpracování.
 • Strouhátko tužek.

Výtvarná výchova

 • Pozorování tvarů různých užitkových předmětů z hlediska jejich funkce.

Hudební výchova

 • Jednoduchý kánon, rytmické doprovody na DRN. Byla jedna Káča.

Tělesná výchova

 • Rozvoj pozornosti – házení a chytání míče, pohotovost na signál, házení na pokračování.

Doplňující informace pro rodiče

 • Dne 20. 4. 2023 od 15.30 hod. do 17. 30 hod. se budou konat konzultační třídní schůzky, projednávat budeme chování a prospěch. 🙂
 • Dne 27. 4. 2023 Slet čarodějnic a to u školy v Bradavicích (vlastně ne, v Albrechticích) od 16 . 00 hod. 🙂

Učení je hra

Procvičování VS Sčítání a odčítání dvojciferných čísel Plody rostlin
Doplň do vět. Dělení se zbytkem Květy rostlin
Procvičení sloves Kruh a kružnice Nadzemní části rostlin
Podstatná jména -pády Dělení se zbytkem Nadzemní části rostlin – listy
Vyjmenovaná slova po v Matematika hrou -dělení se zbytkem Polní plodiny
VS – přesmyčky Sčítání do 1000 Horniny a nerosty
Scrabble Zaokrouhlování na 100

 

Back To Top