Týdenní plán od 10. 4. do 14. 4. 2023

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po V.
 • Sloh: popis dle osnovy.

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Dělení se zbytkem 6 -9.
 • G: Porovnávání a přenášení úseček.

Prvouka

 • Polní plodiny , okopaniny, luskoviny, pícniny a textilní plodiny.

Pracovní činnosti

 • Výroba jednoduchého hudebního nástroje.

Výtvarná výchova

 • Poznávání a zachycování podoby přírody, jarní motiv.

Hudební výchova

 • Menuet. Poslech: Antonín Dvořák: Slovanský tanec Veverka a kluk.

Tělesná výchova

 • Zdokonalení odrazu, síly na pružném můstku – plynulý rozběh, doskok na kozu do dřepu.
 • Procvičování postřehu – přeskakování, podbíhání dlouhého švihadla.

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o kontrolu pouzder, obalených učebnic, gumování a vyčištění fólie.
 • Příprava na referát z přečtené knihy (do konce dubna).

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Procvičování VS Sčítání a odčítání dvojciferných čísel Jarní květiny – poznávačka
Doplň do vět. Dělení se zbytkem Rostliny a jejich třídění
Procvičení sloves Kruh a kružnice
Podstatná jména -pády Dělení se zbytkem
Vyjmenovaná slova po v
VS – přesmyčky
Scrabble
Back To Top