Týdenní plán od 17. 2. do 21. 2.

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b, l, m, p
 • Slovesa – osoba, číslo, čas

Anglický jazyk

 • Předložky
 • Vazba THERE IS…/IT IS IN

Matematika

 • Pamětné odčítání
 • Uč str. 94, 95
 • Písemné odčítání trojciferných čísel pod sebe
 • Kružnice – opakování uč. str. 89, 90

Prvouka

 • Podmínky života na Zemi
 • Slunce a planety

Pracovní činnosti

 • Zásady slušného stolování
 • Nákup a skladování potravin

Výtvarná výchova

 • Dokreslování obrázku

Hudební výchova

 • Tříčtvrťový takt – pohyb vpřed, vzad

Tělesná výchova

 • Driblink, míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

17. 2. jedeme do Krnova na besedu do městské knihovny, odjezd od školy 7,20 hod. s sebou svačinu a 26,- Kč na autobus.

Back To Top