Týdenní plán od 17. 12. do 21. 12. 2012

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu mužského.
 • Shoda přísudku s několikanásobným podmětem.
 • Učebnice str. 67-71.

Český jazyk – sloh

 • Líčení zážitků.

Anglický jazyk

 • Chrismas.
 • Vánoční zvyky a koledy.

Matematika

 • Průměrná rychlost.
 • Jednotky času.
 • Slovní úlohy a písemné dělení 2 cif. dělitelem.

Vlastivěda

 • Obnovení republiky.

Přírodověda

 • Obratlovci – ptáci a savci.

Pracovní činnosti

 • Vánoční lidové zvyky a tradice.

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla.

Hudební výchova

 • Koledy.

Tělesná výchova

 • Mezitřídní turnaj ve vybíjené.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 18. 12. jedeme do kina – vstupné 50,- Kč. Žáci se vrátí do školy po 11 hodině a budeme mít Vl a Čj.
 • Ve čtvrtek 20. 12. proběhne Vánoční notička.
 • V pátek 21. 12. besídka – pohoštění a dárečky spolužákovi.
 • Od 22. 12. 2012 do 2. 1. 2013 – vánoční prázdniny. Výuka od 3. ledna.
 • PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOC A VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE!

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top