Týdenní plán od 17. 11. do 21. 11. 2014

 

Český jazyk

 • Význam slov
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Zlomky
 • Pamětné dělení se zbytkem

Vlastivěda

 • Vznik ČSR a budování státu

Přírodověda

 • Střídání dne a noci
 • Střídání ročních období

Pracovní činnosti

 • Státní svátek

Výtvarná výchova

 • Planety sluneční soustavy

Hudební výchova

 • 2. hlas písně Ráda, ráda
 • Hudební nauka

Tělesná výchova

 • Sportovní a pohybové hry
 • Šplh o tyči

Doplňující informace pro rodiče

1. Ve středu 19. 11. se konají informativní třídní schůzky – hodnocení za 1. čtvrtletí (15.30-17.30).

2. Děti si nezapomenou na úterý do přírodovědy přinést potřebné materiály (viz úkol na Elce).

Odkazy k procvičování učiva

 

Matematika Český jazyk Přírodověda Vlastivěda
Zlomkové domino Význam slov – cvičení Sluneční soustava Vznik ČSR
Pamět. dělení se zbytkem Slovní druhy 1 Pohyby Země Vznik Československa
  Slovní druhy 2 Střídání roč. období  

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top