Týdenní plán od 10. 11. do 14. 11. 2014

 

Český jazyk

 • Slova nadřazená, podřazená
 • Synonyma, antonyma…
 • Procvičování psaní předložek s, z
 • str. 20-21

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • To best short form

Matematika

 • Zlomky, slovní úlohy se zlomky
 • Procvičování pís. nás. a děl.
 • G – souřadnice bodu
 • str. 48-52

Vlastivěda

 • 1. světová válka

Přírodověda

 • Sluneční soustava
 • Planety sluneční soustavy
 • str. 27-28

Pracovní činnosti

 • Dokončení Stage 14
 • Výrobky z odpad. materiálu

Výtvarná výchova

 • Vyjádření zákl. tvarových a prostorových znaků

Hudební výchova

 • Notový zápis – test

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Postřeh, dynamika

Doplňující informace pro rodiče

1. V pátek 14. 11. – karneval „Strašidel se nebojíme“ 2. část (od 16 hod. v tělocvičně).

2. V pondělí 17. 11. – státní svátek.

3. Ve středu 19. 11. – konzultační třídní chůzky za 1. čtvrtletí.

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova
Význam slov – cvičení Barevné zlomky 1. svět. válka Sluneční soustava Hudební příklady
Nauka o slovech Geometrie Křížovka   Notová stupnice
  Přeskoč řeku      
Odkazy k procvičování učiva

 

Erika Kynická, třídní učitelka
Back To Top