Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10.

Čtení

 • Opakování písmen a slabik
 • Skládaní písmen
 • Upevňování L, l
 • Dramatizace – Jak šlo vejce na vandr

Psaní

 • Uvolňovací cviky – modrá písanka 26 -28
 • Číslice 4 – fialová písanka

Matematika

 • Porovnávání číslic, číselná řada 1-5
 • Sčítání v oboru čísel do 4
 • M str. 17, 18
 • Slovní úlohy dle obrázků

Prvouka

 • Živočichové na podzim
 • Podzim v sadu

Pracovní vyučování

 • Stříhání, trhání, vystřihování

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslů pro výtvarný rytmus

Hudební výchova

 • Správné dýchání a výslovnost
 • Hra na tělo
 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Rytmizovaný pohyb
 • Manipulace s míčem

Doplňující informace pro rodiče

 Denně procvičujte skládání písmen.

 Přinést 15,- Kč na obal z UH na tabulky s písmeny.

 Známky, úkoly a ostatní informace sledujte na EL -CE. 

                             Grčková Ludmila, třídní učitelka 

Back To Top