Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10.

Čtení

 • Opakování písmen
 • Upevňování slabik MA, MO, ME, MI, MU
 • Skládání písmen a slabik na tabulky
 • Pohádka Boudo, budko

Psaní

 • Uvolňovací cviky str. 18 a 19 – modrá písanka
 • Psaní malého e
 • Číslice 4 – fialová písanka

Matematika

 • Porovnávání čísel
 • Pojmy hned před, hned za, za, před
 • M – str. 16, 17

Prvouka

 • Opakování str. 10, 11
 • Zahrada, sad, pole

Pracovní vyučování

 • Výroba podzimního skřítka

Výtvarná výchova

 • Barvy podzimu

Hudební výchova

 • Opakování písně Krtek
 • Hra na orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Držení míče jednoruč a obouruč
 • Pohybové a závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

Děti mají přinést v pondělí asi 10 listů, které budeme lisovat do Pv. Úkoly Vám píšu na EL-KU, prosím sledujte. Stává se, že děti úkol nemají. Ukoly píšu mezi 12,00 a 13,00 hod. Na 12. 10. přinést 30,- Kč na vystoupení bubeníků. Většina dětí je moc šikovných, musím je pochválit.

                                  Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top