Týdenní plán od 17. 10. 21. 10. 2011

Český jazyk

 • Vyjmenovanná slova
 • Slovní druhy
 • Učebnice str. 25-30

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění

Anglický jazyk

 • Počítání do 20
 • Lekce 4

Matematika

 • Násobení a dělení jednociferným dělitelem
 • Geometrie: kolmice
 • Učebnice str. 20, 23-24

Vlastivěda

 • Měřítko map, barvy na mapách, vysvětlivky

Přírodověda

 • Horniny a nerosty

Pracovní činnosti

 • Množení rostlin řízkováním

Výtvarná výchova

 • Pozorování a volné zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Délka, síla, barva a výška tónu

Tělesná výchova

 • Plavecký kurz
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 18. 10. jedeme do Krnova do Kofoly. S sebou pláštěna, svačina a pití.
 • Na pátek do geometrie potřebují žáci pravítko s ryskou.
 • Doplaťte 100,- Kč na Vv, 150,- Kč na ZAV a 150,- Kč na SRPDŠ.
 • Kontrola známek na Moje El-ka.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top