Týdenní plán od 17. 1. do 21. 1. 2022

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu ženského
 • Text – přednes zpaměti
 • Návštěva divadla

Sloh

 • Úprava textu

Matematika

 • sčítání a odčítán – pamětné i písemné
 • Slovní úlohy
 • G – kruh, kružnice

Vlastivěda

 • Kraje ČR – prezentace (práce ve skupině)

Přírodověda

 • Plazi
 • Obojživelníci

Pracovní činnosti

 • Stavby z papírových krabic – roboti

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti – zimní sporty

Hudební výchova

 • Nácvik písně s pohybem

Tělesná výchova

 • Tance
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top