Týdenní plán od 16. do 20. prosince 2013

Český jazyk

 • Tvrdé souhlásky – vyvození.
 • Procvičování samohlásek a dvojhlásek.
 • Sloh: tvoření vět.
 • Uč. doma str. 46-48.

Čtení

 • Ilustrace, ilustrátor.
 • Čtení se správnou intonací vět.
 • Uč. str. 59-62.

Matematika

 • Slovní úlohy.
 • Procvičování sčítání a odčítání do 20.
 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku.
 • G: úsečka – rýsování, měření.
 • PS str. 20-21.

Prvouka

 • Vánoce, vánoční zvyky.
 • Uč. str. 34 a 35, PS str. 39, 42, 43.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Těšíme se na Vánoce.

Hudební výchova

 • Nácvik koled.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 • 16. 12. – výchovný koncert.
 • 19. 12. – dětem rozdám čtenářské listy, během prázdnin si je mohou vyplnit. Termíny čtení pro kamarády si domluvíme 6. ledna.
 • 20. 12. – dvě hodiny se budeme učit a pak budeme mít besídku. Děti si mohou přinést trošku cukroví.
 • 23. 12.-5. 1. – vánoční prázdniny.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka Hudební výchova
Tvrdé souhlásky Najdi číslo Vánoce Vánoce, Vánoce přicházejí
Hy – hý Zapiš číslo Zima My tři králové
Chy – chý Lodičky   Vánoční koledy
u, ú, ů Na dně moře   To k Vánocům patří
Cirkus Pětiminutovky    

Krásné Vánoce, hodně zdraví, spokojenosti  a pohody v novém roce Vám všem.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top