Týdenní plán od 16. do 20. června 2014

Český jazyk

 • Párové souhlásky
 • Měkké a tvrdé souhlásky
 • Slovní druhy
 • Abeceda
 • Vlastní jmén
 • Uč. str. 92-93

Čtení

 • Dramatizace Jak Hanička přelstila čerta
 • Orientace v textu, vyhledávání informací z textu
 • Plynulé čtení se správnou intonací
 • Čítanka str. 95-100

Psaní

 • Opakování
 • Písanka str. 24-7

Matematika

 • Násobení a dělení číslem 5
 • Násobení a dělení čísly 0-4
 • Sčítání a odčítání do 100
 • Slovní úlohy
 • G: souhrnné opakování
 • PS str. 1-4

Prvouka

 • Vycházka
 • PS str. 69 a 70

Pracovní vyučování

 • Příprava kulis

Výtvarná výchova

 • Příprava kulis

Hudební výchova

 • Procvičování písní

Tělesná výchova

 • Překonávání přírodních překážek
 • Běh

Doplňující informace pro rodiče

 • 19. 6. –  jdeme na vycházku do přírody, budeme opékat, děti si vezmou párek, chleba, pití.

 • 20. 6. –  vybíráme učebnice. Prosím, pomozte je dětem dát do pořádku.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

 

 

 

 

Back To Top