Týdenní plán od 16. 3. do 20. 3. 2015

 

Český jazyk

 • Skupiny DĚ, TĚ, NĚ.
 • Podstatná jména, slovesa a předložky – procvičování.

Čtení

 • Plynulé, hlasité a výrazné čtení z čítanky.

Psaní

 • Přepis, opis, diktát slov a vět.

Matematika

 • Rýsování přímek a úseček.
 • Slovní úlohy.
 • Pamětné i písemné sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky.

Prvouka

 • Jaro.

Pracovní vyučování

 • Velikonoční dekorace.

Výtvarná výchova

 • Velikonoce.

Hudební výchova

 • Noty, houslový klíč.

Tělesná výchova

 • Běh, míčové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti dostaly na vyprání cvičební úbor.
 • Doplňte pomůcky – nůžky, lepidla, tabulky a fixy.
 • Denně procvičujte sčítání, odčítání do 100 s přechodem a čtěte.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Dě, tě, ně Pětiminutovka Jaro
i/y +, – do 100 Velikonoce
Back To Top