Týdenní plán od 16. 10. do 20. 10. 2023

Český jazyk

 • Odvozování slov, pravopis souhláskových skupin
 • Povídka, ilustrátoři

Český jazyk – sloh

 • Popis

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Přímá úměrnost
 • Řešení jednoduchých slovních úloh

Vlastivěda

 • Národní obrození.
 • Kulturní život v 19. století.

Přírodověda

 • Slunce Souhvězdí, galaxie

Informatika

 • Příkazy a program, psaní všemi deseti

Pracovní činnosti

 • Výzdoba k Hallowenu

Výtvarná výchova

 • Podzimní téma – krajina

Hudební výchova

 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Základní cviky seřazené do ucelené sestavy, pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Kontrola obalených učebnic a pomůcek. Příprava na výuku podle rozvrhu.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Pravopis souhláskových skupin Písemné násobení Národní obrození Vesmír
Cvičení online Procvič Revoluční rok 1848 Vesmír zblízka
Psaní i/y Geo – obvod čtverce a obdélníku Revol. rok 1848 prezentace Slunce
Stavba slova – shrnutí Geo  – obvod trojúhelníku kvíz kvíz
Back To Top