Týdenní plán od 15.3. do 19.3.

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po s
 • Opakování řad vyjmenovaných slov po b, l, m, p
 • Sloh – opakování psaní adresy
 • Čtení – nácvik tichého čtení s porozuměním textu
 • Psaní – písanka str.11-12

Anglický jazyk

 • Projekt – Shopping
 • Učivo – mám rád, nemám rád

Matematika

 • Dělení se zbytkem – násobky 6 a 7
 • Slovní úlohy na dělení se zbytkem
 • Geo – přenášení a porovnávání úseček

Prvouka

 • Typy listů
 • Květy a plody
 • Úkoly v PS

Pracovní činnosti

 • Sázení vyklíčených fazolí
 • Týden řemesel – kovárna, výroba mašlovaček, pletení košíků

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresu z minulé hodiny – koláž ryby

Hudební výchova

 • Hudební nástroje – poslech ukázek na PC
 • Hudební osnova a noty – zápis na interaktivní tabuli
 • Poslech písně Krokodýl a nácvik melodie

Tělesná výchova

 • Přeskoky s odrazem – koza, švédská bedna
 • Šplh, švihadla
 • Vybíjená – hra podle pravidel

Doplňující informace pro rodiče

V tomto týdnu dostanou žáci za úkol napsat opět zápis k přečtené knížce nebo jen pohádce. Prosím Vás, dbejte na samostatnost a nenechávejte děti opisovat text. Jde o rozvíjení samostatného uvažování a skládání vět. Procvičujte stále pamětné počítání do sta.

                                Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Back To Top