Týdenní plán od 15. do 19 února 2010

Čtení

 • Slabikář str. 56-59
 • Učíme se každý den
 • hláska a písmeno Č, Ž
 • pracovní postup
 • anagramy

Psaní

 • Písanka str. 14-19
 • písmena č, Č, ž, Ž
 • vyhledávání správných odpovědí, doplňování vět
 • nácvik opravy psaného projevu
 • dokreslování obrázků podle vět
 • opis, přepis, diktát
 • Moje okénko – oblíbená zvířata(můžeme vyhledat informace v encyklopedii, na Internetu…)

Matematika

 • PS str. 18-21
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 9
 • početní diktát v oboru čísel do 8
 • fólie – úkol 24-26

Prvouka

 • PS str. 28-29
 • péče o zdraví
 • osobní hygiena
 • výživa

Pracovní vyučování

 • zásady správného stolování
 • výroba prostírání z papíru

Výtvarná výchova

 • nová ulice – pracovní postup ze Slabikáře na str. 55

Hudební výchova

 • hudební hádanky

Tělesná výchova

 • akrobacie

Doplňující informace pro rodiče

 • Hra na VETŘELCE: hledáme slova, která nepatří do skupiny
 • Učíme se vyhledávat informace: knihy, počítač, televize, rozhlas, vlastní zkušenost.
 • Hádáme zvíře: pokládáme otázky s jednoznačnou odpovědí ano, ne. (Žije v lese? Má 4 nohy? Létá? Má tělo pokryto srstí? Žije na dvorku?)
 • Stále odbouráváme počítání na prstech.
 • Ze života žížal – tento pokus přesuneme na období, kdy budou příznivé podmínky pro získání materiálu.
Back To Top