Týdenní plán od 15. 3. do 19. 3. 2021

Český jazyk

 • Procvičování probraných slovních druhů
 • Slova lichotná, hanlivá
 • Slabiky dě tě ně
 • Uč. str. 84 – 87

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací
 • Čtení z vlastní knížky
 • Čtení s porozuměním
 • Uč. str. 109-111

Psaní

 • Přepis krátkých textů
 • Diktát – učebnice Čj str. 83/4
 • Písanka 2. díl str. 30-32
 • Písanka 3. díl str. 1, 2

Matematika

 • Sčítání, odčítání do 100, slovní úlohy
 • Vyvození násobení – str. 14
 • Násobení 2 – str. 15
 • G: přesnost rýsování

 

Prvouka

 • Jaro – opakování jarní rostliny, části rostliny
 • Jaro – Stromy na jaře, části stromu
 • Uč. str. 47 + pracovní list

Pracovní vyučování

 • Velikonoční vytváření

Výtvarná výchova

 • Velikonoční vytváření

Hudební výchova

 • Poslech jarních písniček

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • On- line výuka bude probíhat tento týden stejně, tj. dívčí skupina začíná 8.30 hod., klučičí skupina 9.00 hod. V době, kdy se připojuji mezi skupinky, mají děti zadány úkoly k plnění
 • Děti nepřetěžujte, ale učení neodkládejte! Nechte děti pracovat samostatně…. na případné chyby je upozorněte, ať je pokusí najít bez vaší pomoci a následně opravit a vy jen zkontrolujete.  Také on-line testíky by měly děti plnit samostatně
 • Vypracované úkoly zasílejte týž den, pokud je to možné, ihned po vypracování (pokud nejsme domluveni jinak)
 • Děkuji za spolupráci

Kateřina Vergu, třídní učitelka

ODKAZY K PROCVIČOVÁNÍ

Čj M Prv Pv + Vv Hv
Slovní druhy Příprava na násobení – video Jaro – video Velikonoční tvoření – video Jaro dělá pokusy
Najdi slovesa Násobení 2 – video Poznáš jarní rostliny?
Najdi podstatná jména Slovní úlohy do 100 Stromy na jaře – video
Slova s dě tě ně Dopočítej do 100  

 

Násobky 2  
Učíme se násobky 2  

 

Back To Top