Týdenní plán od 15.11. do 19. 11. 2021

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u sloves
 • Slovní druhy
 • Texty populárně naučné

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor, zprávy

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Zlomky a slovní úlohy se zlomky
 • Pamětné dělení se zbytkem
 • G: souřadnice bodů, graf; obsah obrazců

Vlastivěda

 • Vznik ČSR

Přírodověda

 • Zkoumání vesmíru
 • Test

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Vyšívání

Výtvarná výchova

 • Řešení barevných vztahů objektů a prostředí

Hudební výchova

 • Nácvik písně

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, nízký a vysoký start

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 17. 11. 2021 je státní svátek.
 • Ve čtvrtek 18. 11. 2021 v době od 15:30 do 17:30 hod. proběhnou konzultační třídní schůzky. Z důvodu aktuálních vládních opatření je nutné mít v budově nasazenou ochranu dýchacích cest (FFP2/KN95).
 • Ve středu 24. 11. 2021 jedeme do planetária, doplaťte – 100,- Kč. Podrobnosti zašlu na EduPague.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Slovesa1, slovesa 2, slovesa 3, slovní druhy

Souřadnice bodů, zlomky 1, zlomky 2, zlomky 3, dělení se zbytkem

1. sv. válka, tajenka 1, tajenka 2,

Vesmír

 

Back To Top