Týdenní plán od 15. 1. 2024 – 19. 1. 2024

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Hláska a písmeno K, k, Š, š
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář str. 35 – 40

Psaní

 • Nácvik písmen s, p. Slabiky a slova se s a p
 • Písanka 1. díl str. 28 – 32
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát

Matematika

 • Rozklad čísel
 • Číslo 9
 • Sčítání, odčítání  v oboru 0-8
 • Slovní úlohy
 • PS str. 34 – 37

Prvouka

 • Člověk – části lidského těla
 • Denní režim, zdravé stravování
 • PS str. 35 – 37

Tělesná výchova

 • Přetlaky a přetahy v rámci pohybových her
 • Trenéři do škol – basketbal

Doplňující informace pro rodiče

 • Při čtení doma dbejte na plynulost, šikovnější čtenáři trénují dodržování teček, otazníků za větou
 • V matematice trénujeme pamětné počítání bez prstů
 • Denně kontrolujte pouzdra, pomůcky do školy
 • 31. 1. 2024 dostanou děti pololetní vysvědčení
 • 1. 2. 2024 jedeme dopoledne v rámci vyučování do kina – cena je 150 Kč (předpis platby Vám byl zaslán na Edupage). Dětem můžete dát penízky na útratu, v kině je možné zakoupit si popcorn, pití a sladkosti.
 • 2. 2. 2024 proběhnou pololetní prázdniny

Hana Škrochová, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Čtení s porozuměním Porovnávání čísel do 9 Lidské tělo
Hláska a písmeno K Rozklad čísel do 9 Lidské tělo – kolotoč
Co je na obrázku? Rozklad čísel do 9 Sněhuláci Části lidského těla – přiřaď
Je to tak? +, – do 9 Zima – opakování
Pexeso – slova Práskni krtka +, – do 9
Doplň písmenko Uspořádání čísel 0-10
Hláska a písmeno Š Orientace na číselné ose 0-10
Seřaď slova podle obrázků +, – do 8
Napiš slabiku Početní pyramidy do 8
Back To Top