Týdenní plán od 14. do 18. dubna

Český jazyk

 • Věta jednoduchá, souvětí
 • Základní skladební dvojice
 • Opakování a procvičování zájmen a číslovek
 • str. 126

Český jazyk – sloh

 • Oznámení – plakátek na A4 (výběr z 5 témat viz sešit)

Anglický jazyk

 • lekce 4B přítomný čas prostý + zápor My daily programme

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel 10 a 100
 • str. 25-26, 29-30

Vlastivěda

 • Test na Střední Čechy – pondělí
 • Východní Čechy
 • str. 14-18

Přírodověda

 • Opakování zásad 1. pomoci
 • Člověk a lidské výtvory
 • str. 73-74

Pracovní činnosti

 • Velikonoční prázdniny

Výtvarná výchova

 • Velikonoční prázdniny

Hudební výchova

 • Akordy
 • Písnička k pohádce

Tělesná výchova

 • Vybíjená, přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek a v pátek mají děti prázdniny, v pondělí 21.4. jsou Velikonoce, v úterý ředitelské volno. Do školy přijdou děti ve středu 23. dubna.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top