Týdenní plán od 14. 9. do 18. 9. 2015

 

Český jazyk

 • Tvrdé a měkké slabiky, abeceda – řazení slov

Anglický jazyk

 • Pozdravy, představení se, zdvořilostní fráze, číslovky

Matematika

 • Násobení 3,4, sčítání a odčítání do 100

Prvouka

 • Mezilidské vztahy

Pracovní činnosti

 • Ovoce 

Výtvarná výchova

 • Dokončovací práce – vodní svět

Hudební výchova

 • Menuet, hra na flétnu, zpěv písní

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 

 1. Středa – plavecký kurz (s sebou: ručník, plavky,plaveckou čepici – holky na dlouhé vlasy), odjezd po 1. vyučovací hodině (ČJ), učebnici,sešity a pouzdro na ČJ s sebou. 
 2. Ve čtvrtek v 16:15 jsou třídní schůzky.
 3. Procvičujte s dětmi násobení a dělení, které je aktuálně v plánu, opakování bude zakončeno testem. Děti musí násobilku zvládnou výborně, aby měly na čem stavět. Mimořádný opravný test na násobení a dělení 2 bude v pondělí  – další opravné testy už nebudou.

Odkazy k procvičování učiva

 

 

Český jazyk Matematika Angličtina
Tvrdé a měkké souhlásky Násobení 3       Najdi
  Násobení 4 Písnička
    Test
    Čísla

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top