Týdenní plán od 14. 9. do 18. 9. 2015

Český jazyk

 • Začátek a konec věty, pořádek slov ve větě, pozdrav

Čtení

 • Čtení z Čítanky, čtení doplňkové četby
 • Poslech policejních pohádek, recitace

Psaní

 • Opis, přepis slov, krátkých vět
 • Diktát malých i velkých písmen

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 do 20
 • Příklady typu: 9+2, 9+5, 9+8, 11-3, 11-9 atd.
 • Rýsování s pravítkem

Prvouka

 • Cesta do školy, dopravní prostředky a bezpečnost
 • Třída – chování žáků

Pracovní vyučování

 • Vytrhávání kousků barevných papírů
 • Jejich skládání a lepení v mozaiku

Výtvarná výchova

 • Téma: Slunečnice

Hudební výchova

 • Stoupající a klesající melodie, tempo v hudbě
 • Hudební hry a poslech

Tělesná výchova

 • Hry na rozvoj obratnosti, hod míčem
 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 16. 9. jedeme na bazén. Děti si s sebou vezmou věci na plavání, PS do matematiky a pouzdro
 2. Ve čtvrtek 17. 9. budou třídní schůzky v 16.15 hod. (společné)
 3. Do geometrie ( vždy v úterý ) je třeba mít ostrouhanou tužku č.3 a dvě nebo tři dobře ostrouhané pastelky
 4. Sběr vršků pokračuje
 5. Navštěvujte odkazy a procvičujte si učivo

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Oprav špatné výsledky Čapí hnízdo Bezpečnost
Číselné řetězce – počítej Věta – slovo Dopravní zn.
Přičítání k 8 Seřaď věty dle pohádky  

 

 

Text

Back To Top