Týdenní plán od 14. 6. do 18. 6. 2021

Český jazyk

 • Abeceda – řazení slov podle abecedy, procvičování
 • Procvičování měkkých a tvrdých souhlásek, párových souhlásek

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním
 • Mimočítanková četba

Psaní

 • Opakování a prověřování probraného učiva

Matematika

 • Násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5
 • Slovní úlohy
 • Příklady se závorkami
 • Sčítání a odčítání do 100
 • G: měření úseček na mm a cm

Prvouka

 • Popis a určování rostlin a živočichů

Pracovní vyučování

 • Dokončení – papoušci, opice

Výtvarná výchova

 • Těšíme se na prázdniny – kresba, koláž

Hudební výchova

 • Rytmická cvičení
 • Poslech písní

Tělesná výchova

 • Skok daleký
 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o stálou kontrolu pouzder a o doplnění pomůcek (lepidla, fixy na tabulku)
 • 15. 6. – plavání, odjezd od školy 7.20, bližší informace napíšu na EduPage
 • Příští týden plánuji s dětmi ještě jeden malý výlet – více informací na EduPage

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO : 

Český jazyk Matematika Prvouka
Řazení slov podle abecedy – Donaldovy úkoly Násobení a dělení 2, 3, 4, 5 – bludiště Hospodářská zvířata – kvíz
Jména pohádkových postav podle abecedy Násobení a dělení 4, 5 – otevři krabici Zvířata – hledání slov
Pravopisný trenažér di, ti ,ni, dy, ty, ny Puzzle – sčítání, odčítání do 100 Rostliny – honička v bludišti
Souhrnné procvičování – párové souhlásky Fotbalový turnaj – násobení, dělení 2-5
Výlet na safari – tvrdé a měkké souhlásky Trénuj – násobení a dělení
Řazení slov podle abecedy – trénuj!

 

Back To Top