Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2020

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, číslo, pád
 • Procvičování shody podmětu s přísudkem

Český jazyk – sloh

 • Tradice Vánoc

Anglický jazyk

 • Podle Edupage

Matematika

 • Počítání s velkými čísly
 • Průměrná rychlost, slovní úlohy
 • Geo – čtverec a obdélník – obvody a obsahy podle vzorců

Vlastivěda

 • Konec 2. svět. války
 • Obnovení republiky
 • Vznik ČR 1. 1. 1993

Přírodověda

 • Třídění rostlin

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí Merkur

Výtvarná výchova

 • Výroba přání

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 18. 12. 2020 končí vyučování, pondělí a úterý (21.- 22. 12.) ředitelské volno, pak prázdniny.

Sejdeme se 4. ledna 2021 

Všem přeji pěkné svátky a hodně zdraví v roce 2021

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 Matematika  JČ slovesa Vlastivěda  Přírodověda
 Procvičování  Vyjmenovaná slova  Opakuj si  Třídění rostlin
 Velká čísla  Shoda   Zápisy  Testík
Back To Top