Týdenní plán od 14. 12. do 18. 12. 2020

Český jazyk

 • Určování osoby, čísla, času.
 • Procvičování slovesného času a vyjmenovaných slov.

Český jazyk – sloh

 • Popis děje.

Anglický jazyk

 • Christmas in GB.

Matematika

 • Pamětné i písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení.
 • Porovnávání a zaokrouhlování čísel větších než 10 000.
 • G: rovnoběžky, kolmice, pravý úhel.

Vlastivěda

 • Vodstvo ČR.

Přírodověda

 • Rostliny – opakování.

Informatika

 • Psaní ZAV.
 • Základní funkce grafického editoru – nástroje, možnosti.

Pracovní činnosti

 • Výroba svícnu.

Výtvarná výchova

 • Utváření jednoduchých prostorových objektů.

Hudební výchova

 • Poslech koled.

Tělesná výchova

 • Vycházka.

Doplňující informace pro rodiče

 • Podle domluvy zakupte dárečky (do 100 Kč) a pošlete po dětech.
 • Ve středu nebo čtvrtek budeme vyrábět svícny (větvičky smrku, … a ozdoby).
 • V pátek 18. 12. vánoční besídka .
 • V pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020 je ředitelské volno.
 • Všem přeji krásné a pohodové Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2021.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

M a ČJ VL a Př
Zaokrouhlování

Pamětné sčítání a odčítání

Vyjmenovaná slova

Slovesa

Vodstvo 1

Vodstvo 2

Vodstvo 3

České řeky

Moravské řeky

Pohoří

Hory

Rostliny

 

Back To Top