Týdenní plán od 14. 11. do18. 11. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B.
 • Fixace, procvičování.

Anglický jazyk

 • Unit test 2.
 • My toys.

Matematika

 • Násobilka.
 • Příklady se závorkami.

Prvouka

 • Voda v krajině

Pracovní činnosti

 • Kartonážní práce.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslu pro krásu, estetiku a vztahu k životnímu prostředí

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 15. 11. jedeme plavat. Poslední 2 hodiny si vezmeme matematiku a JČ.
 • Ve čtvrtek 17. 11. je státní svátek, v pátek 18. 11. ředitelské volno.
 • V pondělí 21. 11. si můžete s dětmi u nás ve třídě odpoledne vyrobit adventní věnec a zakoupit vánoční hvězdu. Pozvánka na Edu.
 • Ve čtvrtek 24. 11. jsou konzultační třídní  schůzky.
Jazyk český Matematika Prvouka
Procvičuj spodobu ! Násobení a dělení 8 Typy krajiny
Tvary VS Násobení a dělení 9 Orientace v krajině
Problémové dvojice Sčítání a odčítání do 100 Typy krajiny
Krabice VS Násobení  vše Voda v krajině
Tvary být Hodnotící testík
Násobení a dělení
Slovní úlohy
Back To Top