Týdenní plán od 13. 10. do 17. 10. 2014

Český jazyk

 • Opakování druhů vět, počet slov, počet slabik, pořadí vět

Čtení

 • Čtení z Čítanky (plynulost, čteme bez chyb, s výrazem)

Psaní

 • Opis, přepis (bez chyb), diktát písmen, slov

Matematika

 • Opakování sčítání a odčítání s přechodem 9+, 8+, 11-, 12-, vyvození 7+, 13 – 

Prvouka

 • Lesní plody, houby, význam lesa

Pracovní vyučování

 • Halloweenské dekorace

Výtvarná výchova

 • Les – koláž

Hudební výchova

 • Otázky v hudbě, hra na flétnu (h1,a1)

Tělesná výchova

 • Plavání, pohybové hry s náčiním

Doplňující informace pro rodiče

 1. Plavání je opět ve středu, organizace jako obvykle, odjezd v 7:25, příjezd v 10:30, následuje M a PV
 2. V matematice píšeme test z 8+ a 12- formou diktátu příkladů
 3. V neděli v Krnově v SVČ Méďa se hraje loutková pohádka o Budulínkovi. Odjezd v 14:48, příjezd po páté hodině, cena 30,- Kč + doprava. Rozdám lístečky, vyplní pouze zájemci.

 Vladimíra Dudková, třídníí učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Jazyk český                      Matematika                          
Počet slabik  Odčítání s přechodem
Pořadí vět  
Druhy vět  
Back To Top