Týdenní plán od 13. 10. do 17. 10. 2014

 

Český jazyk

 • Odvozování slov, pravopis souhláskových skupin
 • Kontrolní cvičení na psaní předložek s, z
 • Povídka, ilustrátoři 

Český jazyk – sloh

 • Vypravování, osnova

Anglický jazyk

 • Prepositions in, on, at

Matematika

 • Řešení jenoduchých slovních úoh
 • Přímá úměrnost
 • Písemné násobení a dělení
 • Geo – kontrolní test z učiva
 • Kružnice, kruh

Vlastivěda

 • Revoluční rok 1848

Přírodověda

 • Elektrické přístroje a spotřebiče
 • Látky vodivé a nevodivé

Pracovní činnosti

 • STAGE 14

Výtvarná výchova

 • STAGE 14

Hudební výchova

 • Nácvik nové písně
 • Hudební nauka – noty, stupnice

Tělesná výchova

 • Posilovací cvičení, pohyb.hry k cvičení obratnosti a rychlosti

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte přípravu věcí na výuku podle rozvrhu, zkontrolujte stav batohů – obalení učebnic někteří do současné doby nesplnili!

Připravujeme – průvod strašidel na 31.10. a dlabání dýní 30.10. ve škole.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

 Jazyk český              Pravidla                            Skupiny hlásek  Procvičuj                      
 Matematika Písemné násobení Matem. pojmy  
 Vlastivěda Opakuj si Osobnosti kultury  
     
Back To Top