Týdenní plán od 13. do 17. ledna

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie podst. jmen
 • Procvičování shody přísudku s podmětem
 • Opakování slovních druhů
 • str. 64-70

Český jazyk – sloh

 • Povídka – vypravování

Anglický jazyk

 • Lekce 2D
 • Slovíčka
 • Zápor to be

Matematika

 • Dělení 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000
 • Písemné +, – velkých čísel
 • Procvič. písemného dělení dvojcif. číslem
 • G – převádění jednotek obsahu, opakuj vzorečky!
 • str. 25-28

Vlastivěda

 • Opakování dějepisného učiva
 • Světadíly a oceány
 • Přineste si soubory map

Přírodověda

 • Botanické a zoologic. zahrady
 • str. 43

Pracovní činnosti

 • Práce s vlnou (přineste si různé zbytky z vlny)

Výtvarná výchova

 • Nálady a pocity (abstrakce)

Hudební výchova

 • Poslechy (Mozart, Beethoven)
 • Jednoduchá písňová forma

Tělesná výchova

 • Základní taneční krok
 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

30. ledna jedeme do kina v Krnově (100 Kč).

Opakujte  a procvičujte veškeré učivo (pololetní písemné práce).

Ve středu 22. ledna se konají konzultační třídní schůzky (15.30-17.30).

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top