Týdenní plán od 13. 9. do 17. 9. 2021

Český jazyk

 • Věty, slova, počet slov ve větě
 • Učebnice  str. 7 – 10.

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací , přiměřeným tempem
 • Dokončení Moje první čítanka.
 • Dílna čtení.

Psaní

 • Písanka str. 3 až 5

Matematika

 • Sčítání do 20 s přechodem desítky. Začneme sčítání s 9.
 • PS str. 2 -3.

Prvouka

 • Jsem školák , život ve škole.
 • PS str. 8 – 9.

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem.

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření na základě vlastního prožitku.

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu.
 • Stoupající a klesající melodie.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace

 1. Prosím kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané pastelky, tužky, fixy na tabulku, mazátko), obalte všechny učebnice a sešity.
 2. Na geometrii si děti donesou dlouhé pravítko a tužku č. 3.
 3. V úterý 14. 9. jedeme plavat, odjezd po první hodině, po návratu se ještě hodinu učíme, více informací zašlu přes Edupage.
 4. Na pátek si děti donesou vlastní knihu (dílna čtení).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Doplň věty Sčítání do 11 Škola
Určování počtu slov Odčítání do 11 Dopravní značky
Popletené věty Sčítání a odčítání do 20
Věty Střílečka
Práce s textem Přičítání k 9
Back To Top