Týdenní plán od 13. 9. do 17. 9. 2010

Český jazyk

 • Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
 • Psaní u, ú, ů.
 • Učebnice str. 8 až 10.

Sloh

 • Práce s osnovou.

Čtení a psaní

 • Poezie a próza
 • Čítanka str. 12 až 16.

Anglický jazyk

 • Pokyny ve třídě – slovesa.

Matematika

 • Opakování násobilky 1 – 5 do 50.
 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Řešení slovních úloh.
 • Učebnice str. 8 až 10.
 • Opakování učiva o přímce.

Prvouka

 • Škola, školní řád, cesta do školy.
 • Důležitá telefonní čísla.
 • Učebnice str. 8, 9.

Pracovní činnosti

 • Podzimníci – práce s přírodním materiálem.

Výtvarná výchova

 • Zmrzlinová chaloupka – kresba pastelem.

Hudební výchova

 • Notová osnova, houslový klíč, taktová čára.

Tělesná výchova

 • Plavání.

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 15. 9. 2010 jedeme na plavání. Odjezd autobusem od školy již v 7.25 hodin. Děti si vezmou plavky, ručník, župan, přezůvky, děvčata  – koupací čepici. Návrat v 10. 15 hodin, pak budeme pokračovat ve výuce dle rozvrhu.

Prosím, doplňte dětem do kufříku podložky na lavici.

Zdenka Závodná, třídní učitelka 

Back To Top