Týdenní plán od 13. 2. do 17. 2. 2023

Český jazyk

 • Psaní i/í po měkkých souhláskách
 • Psaní y/ý po tvrdých souhláskách
 • Druhy vět – opakování
 • u, ú, ů – opakování a procvičování
 • str. 66-67

Čtení

 • Člověk a jeho zdraví
 • Plynulé čtení s porozuměním
 • Orientace v textu
 • str. 90-95

Psaní

 • Opis, přepis, diktát slov a krátkých vět
 • Řazení slov podle abecedy
 • Písanka str. 6-7

Matematika

 • +, – v oboru do 100
 • Přechody přes jednu 10
 • Písemné +, –  s přechodem 10
 • Přičítání a odečítání desítek
 • Počítání se závorkami
 • Slovní úlohy
 • str. 42-46

Prvouka

 • Člověk
 • Naše zdraví, emoce
 • Opakování – test
 • PS str. 45-47

Pracovní vyučování

 • Práce s technickým materiálem-stavebnice

Výtvarná výchova

 • Při hře s linií zhušťování a zřeďování čar

Hudební výchova

 • Rozvíjení hlavového tónu, výslovnost samohlásek na konci slov Noty, délka not, pochod, houslový klíč

Tělesná výchova

 • Trenéři do škol
 • Hod míčem – obouruč, jednoruč

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 17. 2. mají děti ředitelské volno (družina je v provozu).

Kontrolujte dětem, prosím, pravidelně pomůcky do vyučování – pravítko, lepidlo, funkční fix, ostrouhané tužky a pastelky…

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Český jazyk Prvouka Hv
Online cvičení Druhy vět Lidské tělo Hejbni kostrou
Počítej Doplň u, ú, ů Úraz, nemoc Mravenčí ukolébavka
+, – desítek Doplň správně Lidské orgány
Puzzle Online cvičení

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top