Týdenní plán od 12.5. do 16.5.

Český jazyk

 • Podstatná jména a slovesa – určování
 • Vyjmenovaná slova
 • Souvětí

Český jazyk – sloh

 • Popis květiny

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba 9.lekce – What happened?

Matematika

 • Zlomky
 • Slovní úlohy složené
 • Geo – obsah čtverce a obdélníka

Vlastivěda

 • Habsburkové
 • Prac. listy k učivu
 • Test

Přírodověda

 • Ochrana přírody
 • Dopravní výchova
 • Test z učiva

Pracovní činnosti

 • Leporelo

Výtvarná výchova

 • Omalovánka

Hudební výchova

 • Písníčka, hudeb. teorie

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny, míč. hry

Doplňující informace pro rodiče

Blíží se termín výletu a divadla, prosím o doplacení tř. fondu u některých dětí – platby jsou na Elce!

Kontrolujte domácí přípravu!

28.5. – divadlo Opava – Cesta kolem světa za 80 dní

30.5. – školní výlet na Praděd

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top