Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9.

 • 5. A
 • 371× přečteno

Český jazyk

 • Hláskosloví, vyjmenovaná slova – opakování pracovní sešit
 • Četba a poslech básní

Český jazyk – sloh

 • Článek do dětského časopisu

Anglický jazyk

 • English speaking countries

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání – učebnice str. 7-9
 • Geometrické obrazce – učebnice str. 10

Vlastivěda

 • Opakování z českých dějin
 • Osvícenství

Přírodověda

 • Podmínly Života na Zemi

Pracovní činnosti

 • Skládání a dokreslování

Výtvarná výchova

 • Podzimní strom

Hudební výchova

 • 4/4 takt
 • Bejvávalo – kánon

Tělesná výchova

 • Průpravná cvičení
 • Míčové hry – vybíjená

Informatika

 • Operační systémy a jejich základní funkce/ soubor, složka, podsložka/

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 14. 9. v 16 hodin tř. schůzky.

Obalit sešity a učebnice, nosit nůžky a lepidlo.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top