Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2011

 • 5. A
 • 325× přečteno

Český jazyk

 • Organizační záležitosti – sešity, prac. sešity, učebnice
 • Seznámení s obsahem učiva
 • Mateřský jazyk, opak. vyjmenovaných slov
 • Společná četba

Český jazyk – sloh

 • Úpravy textů

Anglický jazyk

 • Úvod do učiva, organizační záležitosti

Matematika

 • Organizační záležitosti
 • Opakování učiva 4. ročníku
 • Bod, úsečka, přímka, polopřímka

Vlastivěda

 • Organizační záležitosti
 • Opakování učiva z českých dějin

Přírodověda

 • Organizační záležitosti
 • Opakování učiva 4. ročníku

Pracovní činnosti

 • Bezpečnost a hygiena
 • Skládání z papíru

Výtvarná výchova

 • Práce z přírodnin

Hudební výchova

 • Hlasová cvičení
 • Opakování známých písní

Tělesná výchova

 • Bezpečnost, hygiena, 1.pomoc
 • Posikovací cviky

Informatika

 • Popis počítače a přídavných zařízení

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 5. 9. výuka do 11,25 hod. Od 6. 9. podle rozvrhu hodin.

Výběr 100 Kč na pomůcky do Vv a Pv.

Ve středu 14. 9. v 16 hodin – tř. schůzky v učebně 5. tř.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top