Týdenní plán od 12. 6. do 16. 6. 2023

Český jazyk

 • Slovní druhy – procvičování.
 • Věta jednoduchá a souvětí.
 • Vyjmenovaná slova, doplňková cvičení.
 • Závěrečná práce.

Anglický jazyk

 • My body, my face.

Matematika

 • Jednotky času.
 • Dělení mimo obor násobilek (příklady typu 196 : 2).
 • Slovní úlohy.
 • Opakování učiva geometrie.
 • Opakování učiva, příprava na test.

Prvouka

 • Smysly.
 • Kostra a svaly.
 • Pečujeme o své zdraví.

Pracovní činnosti

 • Výroba jednoduchého hudebního nástroje.

Výtvarná výchova

 • Vycházka- tráva (její růst, smyslové prožívání, chuť, tvar, barva, život v trávě).

Hudební výchova

 • Hudební styly a žánry. Poslech: Leoš Janáček: Liška Bystrouška Loudavé spřežení.

Tělesná výchova

 • disciplíny – atletika – zařazeny do výuky dle počasí – skok daleký, běh 60m, vytrvalostní běh, hod kriketovým míčkem.

Doplňující informace pro rodiče

 • 23. 6. Orientační závod pro 1. stupeň, trénujte běh v přírodě.
 • Dne 13. 6. přespíme ve škole. Informace na Edu.
 • Opakujte učivo do závěrečných prací.

Učení je hra

 

 

 

Back To Top