Týdenní plán od 12. 10. do 16. 10. 2020

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova.
 • Předpony ob-, v-.
 • Bajky a společná četba.

Český jazyk – sloh

 • Řečnické cvičení.

Anglický jazyk

 • Polly’s family.

Matematika

 • Dělení se zbytkem.
 • Písemné násobení.
 • G: kolmice.

Vlastivěda

 • Mapy.

Přírodověda

 • Horniny a nerosty.

Informatika

 • Psaní ZAV.
 • Základní práce s ovládacími panely.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Pozorování a volné zachycení skutečnosti.

Hudební výchova

 • Rytmická cvičení.
 • Referáty.

Tělesná výchova

 • Pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

M a ČJ VL a Př
Procvičování násobení a dělení

Test – násobení a dělení

Předpony v-, ob-

VS po B

VS po L

 

Žula

Vápenec

Pískovec

Back To Top