Týdenní plán od 11. 1. do 15. 1. 2016

 

Český jazyk

 • Vzory podtstatných jm. rodu středního

Český jazyk – sloh

 • Příprava písemné slohové práce

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Porovnávání a zaokrouhlování
 • G – trojúhelník, pravý úhel

Vlastivěda

 • Města ČR, památky

Přírodověda

 • Bezobratlí, obratlovci

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí (můžete si přinést vlastní – Seva, Lego…)

Výtvarná výchova

 • Dokončení z předchozí hodiny – kresba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

1. Ve středu jedeme na plavání, tento týden necvičíme.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Přírodověda Hudební výchova
Rod střední Zaokrouhli Bezobratlí Hudební nástroje
Procvičuj Seřaď správně
Urči správně

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top