Týdenní plán od 11. 10. do 15. 10. 2010

Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř slov b -p, d – t, ď – ť, h – ch
 • Podstatná jména, vlastní jména, slovesa, spojky
 • Učebnice str. 22 až 25

Sloh

 • hra Kufr

Čtení a psaní

 • Hlasité čtení, větný přízvuk
 • Pověsti z našeho okolí
 • Čítanka str. 33 až 36
 • Písanka str. 13

Anglický jazyk

 • Moje třída, vybavení

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení 6, 7
 • Násobení 8
 • PS ze 2. třídy – dělení 7

Prvouka

 • Vycházka do přírody
 • Naše obec

Pracovní činnosti

 • Příbytek pro lesní zvířátko

Výtvarná výchova

 • Kde je chameleon

Hudební výchova

 • Rytmizace říkadel

Tělesná výchova

 • Plavání
 • Vycházka do přírody

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 13. 10. 2010 pojedeme plavat, odjezd od školy v 7. 25 hod., po příjezdu se budeme ještě 2 hodiny učit, děti si vezmou dle rozvrhu PRV a JČ učebnici, školní sešit a cvičný sešit.

Ve čtvrtek 14. 10. 2010 půjdeme na vycházku do přírody. Sejdeme se ve třídě. Děti budou potřebovat hlavně vhodnou obuv – pohodlné pevné boty, malou svačinu, pití ( vhodná je malá termoska s čajem), pláštěnku – na tu si mohou i  sednout, zápisník, prupisku. Doprovázet nás budou lesníci pan Luboš Kmínek a paní Blanka Drahotušská. Mají pro nás připraven program s lesní tématikou. Jsou to odborníci, takže se můžeme těšit.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top